Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 3  Sayfa: 1258-1272

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.1030


KURUMSAL İTİBAR BAĞLAMINDA TÜRK FUTBOL TAKIMLARININ WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SÜPER LİG ÖRNEĞİ

HARUN DUMLU, ESRA GÖKÇEN KAYGISIZ

Bu çalışmada, Türkiye Süper Ligi 2018-2019 sezonunda yer alan futbol takımlarına ait internet sitelerinin kurumsal itibar bağlamında içerik analizi yöntemi ile değerlendirilerek bu sitelerin itibar kriterlerine uygunluğunun ölçülmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda site tasarımı, misyon ve vizyon ifadeleri, tarihçesi, sosyal medya hesapları, futbolcu bilgileri, yönetici bilgileri, finansal bilgileri, sportif faaliyetlerle ilgili bilgileri, sosyal sorumluluk faaliyetleri, çevre faaliyetleri, elde edilen başarılar, kupalar ve ödüller gibi ölçütlerden oluşan Futbol Takımları İnternet İtibarı Değerlendirme Ölçeği oluşturulmuştur. Oluşturulan ölçekte bulunan ifadelerin, araştırmaya konu olan futbol takımlarının internet sitesinde yer alıp almadığı tek tek incelenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre Türkiye’de belirtilen futbol takımlarına ait resmi internet sitelerinde kulüp ismi, logosu, sosyal medya hesapları, güncel haberleri yer alırken kulübe ait slogan ve kurumsal yazı karakteri gibi kurumsal kimlik öğelerinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte hiçbir internet sitesinde düşük riskli yatırım olanakları, temiz oyun vizyonu, çevreye karşı duyarlı olma gibi kurumsal itibar kriterlerine ilişkin veriye rastlanmamıştır. Ölçekte yer alan 42 kriterin 30’unu internet sayfalarında bulunduran Fenerbahçe ve Galatasaray en çok kriterin bulunduğu takımlardır. En az kriterin bulunduğu takım ise 13 kriter ile MKE Ankaragücü’dür.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kurumsal İtibar, İnternet İtibarı, Futbol Takımları, Süper Lig, Web Siteleri

EVALUATION THE WEB SITES OF TURKISH FOOTBALL TEAMS IN CONTEXT OF CORPORATE REPUTATION: SAMPLE OF SUPER LEAGUE

In this study, it is aimed to evaluate the websites of the football teams in the Turkey Super League 2018-2019 season by using content analysis method in the context of corporate reputation, in other words, to measure the compliance of the websites of football teams with the reputation criteria. In this direction, Football Teams Internet Reputation Assessment Scale consisting of criteria such as website design, mission and vision, history, social media accounts, football information, manager information, financial information, information about sporting activities, social responsibility activities, environmental activities, achievements, cups and awards was created. It has been examined one by one that the expressions found on the scale formed were included on the website of the football teams subject to the survey. As a result, there are club names, logos, social media accounts, current news on the websites, but there are no corporate identity elements such as the club's slogan and corporate character. Also, there are no information in the web sites has been found on the corporate reputation criteria such as low risk investment opportunities, fair play vision and environmentally sensitive. Fenerbahce and Galatasaray have 30 of the 42 criteria on their internet pages and these teams have the most criteria. The team has the least criteria is MKE Ankaragücü with 13 criteria.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Corporate Reputation, Web Reputation, Football Teams, Super League, Websites

Tam Metin 725

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.