Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 2  Sayfa: 563-575

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.07.902


KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİNE İLİŞKİN PİYASA İSTİHBARATINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

MUZAFFER ŞAHİN

Piyasa istihbaratı, kredi taleplerinin değerlendirilerek kredi kararlarının alınmasında finansal tablolar dışında kalan muhtelif kaynaklardan temin edilen doğruluğu konusunda tereddüt bulunmayan bilgilerin prensipler doğrultusunda değerlendirilmesidir. Piyasa İstihbaratı gerek yeni kredi taleplerinin değerlendirilmesinde gerekse mevcut kredi ilişkisinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi sürecinde, müşterinin kredibilitesini yansıtan önemli olayların önce piyasaya, sonrasında ise finansal tablolara yansımakta olduğundan piyasa istihbaratı bilgileri erken uyarı mahiyetindeki bilgilerdir. Farklı kaynaklardan edinilen bilgilerin çapraz kaynaklardan sağlanan bilgilerle teyit edilerek bu bilgiler ışığında kredi kararlarının alınması, son derece önem arzetmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kredi Analizi, Piyasa İstihbaratı, İstihbarat, Müşteri Analizi, Kredi; Değerlendirme,

RELATED TO CREDIT PORTFOLIO MANAGEMENT IN THE MARKET INTELLIGENCE WHAT SHOULD BE CAREFUL

Market intelligence is the evaluation of information that is obtained from various sources other than the financial statements in order to evaluate the credit demands by making credit requests, and does not hesitate about its correctness. Market Intelligence is an early warning of market intelligence information in the evaluation of new credit requests or in the course of maintaining and improving existing credit relationships, where significant events reflecting the customer's credibility are reflected first on the market and then on the financial statements. It is of utmost importance that information obtained from different sources is confirmed with information obtained from cross-references and that this information is taken into account in credit decisions.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Credit Analysis, Market Intelligence, Intelligence, Customer Analysis, Credit; Evaluation,

Tam Metin 796

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.