Yıl: 2015  Cilt: 50  Sayı: 1  Sayfa: 31-47


ÜLKE İMAJI VE MARKA İMAJI ETKİLERİNİN SATIN ALMA KARARLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

SEDA KALAYCI, MEHMET BAŞ

Ülke imajı bir ürünü almak isteyen tüketici üzerinde önemli bir role sahiptir. Gelişen teknoloji ile birlikte şirketler piyasayı daha dikkatli takip ettikleri gibi, kullanıcıların istekleri ve beklentileri de büyük önem kazanmıştır. Firmaların asıl amacı para kazanmak ve bu yüzden maliyetlerini düşürebilmek olduğu için hem üretim hem de montaj yerlerini gelişmiş olan ülkelere taşıyarak stratejik bir karar vermektedirler. Bu süreç içerisinde şirketler marka imajının zarar görmemesi için kullandıkları teknoloji ve pazarlama kararlarını da bu yönde geliştirmektedirler. Bu çalışmanın amacı, ülke imajı ve marka imajının satın alma kararı üzerindeki etkilerini göstermektedir. Bu doğrultuda, yaklaşık 430 kişinin Almanya, Japonya, Güney Kore ve Türkiye ile ilgili algıları, Volkswagen, Toyota, Hyundai ve Tofaş-Fiat ile ilgili marka imajı algıları, kalite algıları, markaya yönelik tutumları, beğenileri ve satın alma kararı üzerindeki etkileri araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Ülke İmajı Etkisi, Satın Alma Etkisi, Marka İmajı

COUNTRY IMAGE AND BRAND IMAGE IMPACT ON PURCHASING DECISIONS

When consumers want to get some products; country image has an important role in purchasing for these products. As companies follow the market more carefully, users' requests and expectations have gained immense importance with developing technology. Since the main objective of the companies is to make profits, they act strategically by moving their production and assembling centers to advanced countries for the purpose of reducing the costs. Within this process, companies develop the technologies they use and their marketing decisions accordingly to prevent any damage on their brand equity.The aim of this paper, the country's image and brand image impacts show on the buying decision. Analyses have been done about 430 people. Brand image and country image have been investigated on Volkswagen, Toyota, Tofaş-Fiat and, Hyundai; Germany, Japan, Turkey and South Korea; respectively.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Country Image, Purchasing Decision, Brand Image

Tam Metin 779

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.