Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: 2  Sayfa: 200-215

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.09.749


BİR KENTE İLİŞKİN DAVRANIŞSAL NİYET ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN KENT İMAJI BOYUTLARININ ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ

SEDA TOKUROGLU, KUMRU DİDEM ATALAY, FERİDE BAHAR KURTULMUŞOĞLU

Bu çalışma, bir kente ilişkin davranışsal niyet üzerinde etkili olan kent imajı boyutlatının belirlenmesi ve bu boyutların davranışsal niyet üzerinde etkisinin ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışma yapısal eşitlik modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 400 kişi katılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre turizm ve eğlence, yaşanabilirlik, güvenlik kent imajı boyutları davranışsal niyet üzerinde etkili bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Şehir İmajı, Ankara

MEASURING THE EFFECT OF URBAN IMAGE DIMENSIONS ON BEHAVIORAL INTENTIONS FOR A CITY: ANKARA EXAMPLE

The purpose of this study is to determine the effective dimensions of urban image on the behavioral intention and to reveal the effect of these dimensions on behavioral intention. The study was carried out using the structural equation model. 400 people participated in the study. According to the results of the study, the city image dimensions of tourism and entertainment, livability, security were found to be effective on behavioral intention.

Anahtar Kelimeler (Keywords): City İmage, Ankara

Tam Metin 814

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.