Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 4  Sayfa: 2213-2227

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.10.1618


TÜRKİYE’DEKİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ENTROPİ-TOPSİS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

MERT ÖZGÜNER, ZEYNEP ÖZGÜNER

Hızlı büyüyen nüfus ve ekonomiye sahip ülkelerde enerjiye olan talep önemli ölçüde arttığından, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi de her geçen gün artmaktadır. Artan önemle birlikte bu kaynakların seçimi de oldukça karmaşık bir hal almaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’deki yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomiklik, verimlilik, istihdam, sosyal kabul edilebilirlik ve ekonomik ömür gibi kriterler açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda geniş bir literatür araştırması ve uzman görüşü sonucunda belirlenen ve önem düzeyi ağırlıkları Entropi yöntemi ile hesaplanan 9 adet kriter, Türkiye’de bulunan hidroelektrik, rüzgâr, güneş, biyokütle ve jeotermal enerji kaynakları TOPSIS yöntemi ile sıralanmış ve kaynaklar değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular; Türkiye açısından ihtiyaç duyulan yenilenebilir enerji santralleri arasında ilk üç sırayı biyokütle, jeotermal ve hidroelektrik enerji santrallerinin aldığını, bunları sırasıyla güneş ve rüzgâr enerjisi santrallerinin takip ettiğini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Çok Kriterli Karar Verme, Entropi, TOPSIS

THE EVALUATION OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES IN TURKEY USING ENTROPY-TOPSIS METHOD

The importance of renewable energy sources is increasing day by day as the demand for energy increases significantly in countries with fast-growing populations and economies. With this increasing importance, the selection of energy sources is also becoming very complex. This study aimed to evaluate the renewable energy sources in Turkey in terms of criteria such as economy, efficiency, employment, social acceptability, and economic life. In this context, 9 criteria were determined as a result of wide literature research and expert opinion and whose significance weights were calculated with the Entropy method; and the hydroelectric, wind, solar, biomass, and geothermal energy resources in Turkey have been listed with the TOPSIS method and the resources have been evaluated. The findings revealed that biomass, geothermal and hydroelectric energies take the first three places among the most suitable renewable energy sources for Turkey, followed by solar and wind energies, respectively.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Renewable Energy Sources, Multi-Criteria Decision Making, Entropy, TOPSIS

Tam Metin 660

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.