Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 2  Sayfa: 987-1005

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.05.1594


NEVŞEHİR MÜZESİNDE BULUNAN TEPELİKLER

İLKNUR KAMİLOĞLU

Zengin bir el sanatı kültürüne sahip olan Anadolu’da geleneksel kıyafetleri ile bir bütünlük sağlayan kadın başlıkları geleneksel sanatlar içinde önemli yer tutmaktadır. Kadın başlıklarının tamamlayıcılarından biri olan tepelik; hafif çukur ve dairesel olup fesin üzerine yerleştirilerek kullanılan takı çeşididir. Tepelik fesin üzerine oturtularak takıldığı gibi fessiz saç üzerine yerleştirilerek de de kullanılan bir takıdır. Gümüș, altın, pirinç ve bakır gibi madenlerden yapılan tepeliklerde, süsleme tekniği olarak delik iși, telkâri, mıhlama, mine, kakma, kabartma, granülasyon (güverse) teknikleri kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Nevşehir Müzesi Etnografik ürünler teşhir salonunda sergilenen tepeliklerin incelenerek günümüzdeki durumu, teknik, boyut, ham madde, motif, bezeme konuları ve kompozisyon özellikleri bakımından incelenerek değerlendirilmesidir. Çalışmanın örneklemini on adet tepelik oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): El sanatları, takı, tepelik, kadın başlıkları

TEPELİKS FOUND İN NEVŞEHİR MUSEUM

In Anatolia, which has a rich handicraft culture, women's headdresses, which provide unity with their traditional clothes, have an important place in traditional arts. Hood is one of the complementary of women's tepelik; It is a type of jewelry that is slightly hollow and circular and is used by placing it on the fez. It is a jewelery that is worn on a fez-free hair as well as on a fez. Hoods are made of metals such as silver, gold, brass and copper, with ornament techniques such as hole work, filigree, nailing, enamel, inlay, relief and granulation. The aim of this research is; products in Nevşehir Museum are examined and evaluated in terms of their current state, technique, size, raw material, motif, decoration subjects and composition features of tepeliks exhibited in the Ethnographic exhibition hall. The sample of the study consists of ten tepeliks.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Handicrafts, jewelry, tepelik, women's headdresses.

Tam Metin 609

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.