Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 3  Sayfa: 1540-1560

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.07.1218


KOOPERATİFLERDE İÇ DENETİM SÜRECİ: EĞİRDİR TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİ ÖRNEĞİ

İBRAHİM HABERAL, AHMET TURAN ÖZTÜRK

Bireylerin tek başına yapamadıkları işleri birlikte yapmak için gönüllü olarak ekonomik güçlerini bir araya getirdikleri küresel ekonomik fabrikada kooperatifler, önemli bir dişlidir. Kooperatiflerin her türlü usulsüzlüğe karşı korunup korunmadığı, faaliyetlerinin mevzuatla uyum içinde yürütülüp yürütülmediği Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve ortaklar tarafından yapılan iç denetimlerle kontrol edilmektedir.  Kooperatiflerde etkili bir denetim yapılabilmesi için özellikle denetim kurullarının bilinçli ve eğitimli olması gerekmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, kooperatiflerdeki iç denetim sürecini kanunlar, yönetmelikler ve işleyiş açısından inceleyerek iç denetim sürecindeki aksaklıkların çözümüne yönelik öneriler getirilerek, iç denetimin daha etkili bir mekanizma olması yönünde katkı sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kooperatif, Denetim, İç Denetim

THE INTERNAL AUDIT PROCESS IN COOPERATIVES: EXAMPLE OF EĞİRDİR AGRICULTURAL DEVELOPMENT COOPERATIVES

Cooperatives which are formed by individuals who voluntarily gather their economic powers up to achieve works that can not be done (carried out) individually are important gear in global economic factory. These organizations are controlled through internal audits which are conducted by general assemblies, board of managers and their shareholders to check whether they are protected against all kinds of irregularities and whether their activities are carried out in accordance with the legislation. In order to make an effective control in cooperatives, especially board of supervisors should be conscious and educated. The main purpose of this study is to contribute to the internal audit process to be a more effective mechanism by bringing solutions to the disruptions in the internal audit process through examining internal audit in terms of laws, regulations and operation in the cooperatives.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Cooperative, Audit, The Internal Audit

Tam Metin 755

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.