Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 2  Sayfa: 760-780

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.05.1587


ADEMİ MERKEZİYETÇİLİĞİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDE ETKİSİ

ÜNAL ERYILMAZ

Mali ademi merkeziyetçilik ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemek için, biri dengesiz ve diğeri dengeli olmak üzere 1980-2000 dönemlerini kapsayan iki farklı panel veri seti kullanılmıştır. OECD ülkelerinin dengeli panelinde önemli bir ilişki yokken, gelişmekte olan ülkeler ve OECD ülkelerinin dengesiz panel verilerinde mali ademi merkeziyetin ekonomik büyüme üzerindeki olumlu etkisini destekleyen kanıtlar bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Ademi Merkeziyet, Ekonomik Büyüme, OECD, Azgelişmiş Ülkeler

THE IMPACT OF DECENTRALİZATİON ON ECONOMİC GROWTH

Two different panel data sets are used, one unbalanced and one balanced over the 1980-2000 periods to examine the relationship between fiscal decentralization and economic growth. It is found evidence supporting a positive effect of fiscal decentralization on economic growth in the unbalanced panel data of developing and OECD countries while no significant relationship in the balanced panel of OECD countries. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Decentralization, Economic Growth, OECD, Undeveloped Countries

Tam Metin 574

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.