Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 1  Sayfa: 167-185

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.02.1878


RUSYA FEDERASYONU KAMU YÖNETİMİNİ GEÇMİŞTEN OKUMAK: SOSYALİST YÖNETİM GELENEĞİ

MURAT GENÇ, HAMZA ATEŞ

Günümüz Rusya Federasyonu kamu yönetimini anlamak, büyük ölçüde sosyalist yönetim geleneğini daha iyi tanımakla mümkün olacaktır. Zira bugün Rus kamu yönetimi DNA’sını gömülü bulunan totaliter eğilim, merkeziyetçilik, milliyetçilik, egemen bürokratik sınıf, sosyal kompozisyon, kültür, dinin devlet iktidarı dışında tutulması gibi merkezkaç eğilimler, önemli oranda sosyalist yönetim geleneği mirasına yaslanmaktadır. Bu nedenle çalışma, birey ve kapitalizme dayalı Batılı sosyo-ekonomik sistemlerden farklı şekilde varlığını bir fikir kümesi etrafında temellendiren sosyalist yönetim geleneğini, organizasyon yapısı, kamu personel sistemi, sivil toplum, siyasal atmosfer, idari kültür, reform ilkeleri ve finansal sistem açısından ele alarak Batılı yönetim gelenekleri ile kıyaslamayı amaçlamaktadır. Batılı yönetsel anlayışın uzun yıllar en önemli rakibi olan sosyalist yönetim geleneğinin farklı bir mantıkla ortaya çıkmasını sağlayan başlıca unsur, kamu mülkiyetine alınan üretim araçlarıyla elde edilen zenginliğin, toplumsal örgütlenmeler vasıtasıyla bireyler arasında eşit şekilde paylaştırılması esasına dayanmaktadır. Diğer bir ifadeyle sosyalist sistem, kapitalizmin serbest piyasayı önceleyen girişimci ruhunun karşısına, kolektif bir iktisadi model, planlamaya dayalı bir ekonomi ve merkeziyetçi bir yönetim anlayışı koymaktadır. Ancak komşuda imrenilecek bir şey olmaması prensibinden yola çıkan bu yaklaşım da tıpkı kapitalist Batılı yönetim gelenekleri gibi eşitsiz bir düzene evirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sosyalist Yönetim Geleneği, Rusya Federasyonu Kamu Yönetimi, Yönetim Gelenekleri, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi, Batı Dışı Yönetim Gelenekleri.

STUDYING THE PUBLIC ADMINISTRATION OF THE RUSSIAN FEDERATION FROM THE PAST: THE SOCIALIST ADMINISTRATIVE TRADITION

This study examines the socialist public administrative tradition, which bases its existence on a different set of ideas than Western socio-economic systems. In this context, the differences in the organizational structure, public personnel system, civil society, political atmosphere, administrative culture, reform principles and financial systems of the socialist tradition are compared with the Western administrative traditions. The main factor that enabled socialist tradition to emerge with a different logic from the Western is based on the idea of sharing wealth equally among individuals through social organizations. The socialist system presents a collective economic model, an economy based on planning and a centralized administrative approach against the Western spirit of capitalism. Centrifugal tendencies such as centralism, totalitarian tendency, dominant bureaucratic class, social composition, culture, nationalism and exclusion of religion from the state power which are embedded in the DNA of Russian public administration today, are basically the legacy of the socialist administrative tradition. Therefore, learning the strengths and weaknesses of such an effective administrative tradition that dominated the twentieth century will contribute to understand the public administration of today's Russian Federation. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Socialist Administrative Tradition, Russian Federation Public Administration, Administrative Traditions, Comparative Public Administration, Non-Western Administrative Traditions.

Tam Metin 310

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.