Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 1  Sayfa: 1-15

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.01.1934


ENTROPİ VE MULTI-MOORA YÖNTEMLERİNİ KULLANARAK BİR VAKA ANALİZİ İLE ULUSLARARASI HEDEF PAZAR SEÇİMİ

MUHAMMET ENES AKPINAR, İSMAİL METİN

Günümüzde işletmeler arasındaki ciddi rekabet düzeyine rağmen dış ticaretle uğraşan şirketler ürünlerini yurt dışına satmak için büyük çaba sarf etmektedirler. Firmaların ihracata yönelik ilk adımı atmadan önce bazı stratejik kararlar alması gerekmektedir. Bu stratejik kararlardan biri hedef pazar seçimini belirlemektir. Bu çalışmanın amacı, soğuk hava deposu ve ön soğutma sistemleri üreten ve bu ürünleri yeni dış pazarlara ihraç etmeyi planlayan bir şirketin hedef pazar seçim stratejisini belirlemektir. Belirlenen bu seçim için Entropi ve Multi-Moora yöntemleri çalışma kapsamında dikkate alınmıştır. Çalışmanın değerlendirme ve seçim aşamalarında kullanılacak kriterlerin ağırlıkları Entropi yöntemi ile belirlenmiştir. Multi - Moora yöntemi kullanılarak alternatif pazarlar değerlendirilmiş ve buna göre en uygun hedef pazar seçilmiştir. Belirlenen dört farklı ülke arasından yapılan detaylı hesaplamalar sonucunda Gürcistan'ın ilgili kriterleri en uygun düzeyde sağlayan hedef pazar ülkesi olduğu gözlemlenmiştir. Bu ülkeyi sırasıyla Romanya ve Kazakistan’ın izlediği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Çok Kriterli Karar Verme, Uluslararası Pazarlama, Hedef Pazar Seçimi, Multi-Moora, Entropi

INTERNATIONAL TARGET MARKET SELECTION USING ENTROPY AND MULTI-MOORA METHODS THROUGH A CASE STUDY

Today, despite the severe level of competition between businesses, companies dealing with foreign trade spend an enormous effort to sell their products overseas. Before taking the first step toward the act of exporting, companies are obliged to take some critical decisions. One of the strategic decisions is to determine the target market selection. This study aims to apply the Entropy and the Multi - Moora methods to define the target market selection strategy of a company that produces and plans to export cold storage and pre-cooling systems to foreign markets. The weights of the criteria that would be used in the evaluation and the selection phases of the study have been measured with the Entropy method. Alternative markets have been seized upon by using the Multi - Moora method and the most appropriate target market has been chosen accordingly. Upon the detailed calculations, Georgia has been observed to be the target market country that provided the related criteria at the most appropriate level. Romania and Kazakhstan follow this country, respectively.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Multi-Criteria Decision Making, International Marketing, Target Market Selection, Multi-Moora, Entropy

Tam Metin 385

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.