Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 1  Sayfa: 134-146

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.01.2062


TARAFTARLARDA SOSYAL KİMLİK: FENERBAHÇE VE PANATHİNAİKOS TARAFTAR GRUPLARI ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ÇALIŞMA

MUSTAFA SERHAT AVCI

Öz

Günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelen spor, insanların hayatlarında önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Spor müsabakalarını sadece hobi olarak değerlendiren sporseverlerin yanı sıra hayat tarsi olarak gören taraftarlarda vardır. Bu çalışma ile Fenerbahçe ve Panathinaikos taraftarlarının, kendilerini taraftar olarak nasıl değerlendirdikleri ve sosyal kimlikleri ararştırılmıştır. Her iki kulubünde, basketbol taraftarları tercih edilmiştir. Bunun sebebi ise, her iki kulubünde Turkish Airlines Euroleague’de köklü bir geçmişe sahip olmasıdır. Bununla birlikte komşu iki ülkenin kültür ve sosyal yaşantılarının benzerlikleridir. Toplamda 500 basketbol taraftarına 11 adet soru yöneltilmiş, takımlarına olan bağlılıkları, demografik yapıları ve takımlarını hangi kanallardan destekledikleri incelenmiştir. Basketbol taraftarlarının son dönemde özellikle Avrupa’da kendilerine yeni kimlik bulmaya başladıkları ve futbol taraftarlarından bağımsız bir taraftar kitlesi oluşturdukları ortaya çıkmaktadır. Taraftarların sosyal kimliklerini sadece takımları ile değil, spor dalı ve etkinliğin kalitesiyle tanımladıkları görülmektedir. Her iki takımın taraftarları da üyesi oldukları grupla anılmaktan gurur duymakla beraber, takip ettikleri spor dalıyla da anılmaktan gurur duyduklarını belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sosyal Kimlik, Taraftar, Basketbol, Kimlik, Sosyal Kimlik Teorisi

SOCİAL IDENDİTY OF THE FANS: AN EXPLORATORY STUDY ON FENERBAHÇE AND PANATHİNAİKOS FAN GROUPS

Abstract

Sports, which has become an indispensable part of daily life, has started to take an important place in people's lives. Besides sports fans who consider sports competitions only as a hobby, there are also fans who see it as a way of life. In this study, how Fenerbahce and Panathinaikos fans evaluate themselves as fans and their social identities were investigated. In both clubs, basketball fans are preferred. The reason for this is that both clubs have a long history in the Turkish Airlines Euroleague. However, it is the similarities of the cultural and social life of the two neighboring countries. In total, 11 questions were asked to 500 basketball fans, and their loyalty to their team, their demographic structure and the channels they supported their teams were examined. It turns out that basketball fans have recently started to find a new identity for themselves, especially in Europe, and they have formed a fan base independent of football fans. It is seen that the fans define their social identities not only with their teams, but also with the quality of the sport and the event. The supporters of both teams stated that they are proud to be mentioned with the group they are a member of, as well as being remembered for the sport they follow.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Social İdentity, Fans, Basketball, İdentity, Social İdentity Theory

Tam Metin 243

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.