Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 1  Sayfa: 55-71

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.01.2023


SOSYAL MEDYADA KADINLARA YÖNELİK SİBER ZORBALIK

ZEYNEP ŞENTÜRK DIZMAN

İletişim teknolojileri hayatımıza kattığı kolaylıkların yanında birtakım sorunları da beraberinde getirmiştir. Özellikle sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte fiziksel olarak uygulanan zorbalıklar sosyal medya ile sanal ortama taşınmış ve siber zorbalık olarak karşımıza çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı, kadınların siber zorbalığa maruz kaldıkları sosyal medya platformlarını, zorbalığa maruz kalma neden ve deneyimlerini, zorbalığın duygusal anlamda etkilerini, zorbalık sonrası sosyal medya kullanımlarını ve siber zorbalığı önlemeye yönelik çözüm önerilerini ortaya koymaktır. Bu bağlamda araştırmada nitel yöntem benimsenmiştir. Araştırmada kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak 20 kadın katılımcıyla derinlemesine birebir görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme protokolü uygulanmıştır. Görüşmelerin tamamı yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; katılımcıların Instagram, Twitter, LinkedIn ve Facebook üzerinden siber zorbalığa maruz kaldıkları belirlenmiştir. Katılımcıların maruz kaldıkları siber zorbalık şekilleri sosyal medya şifrelerinin ele geçirilmesi, cinsel/küfür içerikli mesaj gönderilmesi, kişisel fotoğraf, video ve bilgilerin yayılması ve ısrarlı takip olarak tespit edilmiştir. Siber zorbalığa maruz kalan katılımcıların verdikleri tepkiler sinirlilik, tedirginlik, üzüntü ve korku olarak saptanmıştır. Siber zorbalık sonrası sosyal medya kullanımları incelendiğinde, sosyal medya hesaplarını gizliye aldıkları/kapattıkları, uzun süre paylaşım yapmadıkları ve hesaplardan fotoğraflarını kaldırdıkları belirlenmiştir. Ayrıca katılımcılar siber zorbalığa maruz kalma nedenlerini zorbanın şahsi sorunları olması, eski erkek arkadaş/eş sorunu, özgüvensizlik ve mutsuzluk olarak belirtmişlerdir. Çalışmanın sonunda kadınların siber zorbalık konusunda farkındalıklarının artması için daha fazla çalışma yapılması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Siber Zorbalık, Sosyal Medya, Kadınlar, İletişim Teknolojileri, Nitel Çalışma

CYBERBULLYING AGAINST WOMEN ON SOCIAL MEDIA

Communication technologies have brought along specific problems as well as the conveniences to our lives. Especially with the spread of social media usage, physical bullying has been taken to the virtual environment via social media which is referred as cyberbullying. The present study seeks to reveal social media platforms where women are subjected to cyberbullying, reasons, experiences and emotional effects of bullying, use of social media after bullying and solutions to prevent cyberbullying. In this context, a qualitative method in line with the purpose of the study is adopted.Within this study, profound individual interviews with 20 women selected via snowball sampling method. In addition, a semi-structured interview protocol was used as a data collection tool. All interviews were conducted face-to-face. According to the results of this study, women within the sample group were subjected to cyberbullying on Instagram, Twitter, LinkedIn and Facebook. Types of cyberbullying the women were subjected to hacking into social media passwords, sending abusive messages, spreading personal photos, videos and information and stalking. The most common reactions of the participants who were subjected to cyberbullying were irritability, anxiety, sadness and fear. With regards to the participants’ use of social media after cyberbullying, it is noted that  they had either made their social media accounts private or closed them, had not shared anything for a long time and had deleted their photos on their accounts. Moreover, among the reasons for being subjected to cyberbullying, participants expressed the role of personal problems of the bully, bully being an ex-boyfriend, bully’s lack of confidence and unhappiness. As a conclusion to this study, this paper recommends that further studies should be done in order to increase the awareness of women about cyberbullying.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Cyberbullying, Social Media, Women, Communication Technologies, Qualitative Approach

Tam Metin 256

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.