Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 3  Sayfa: 2088-2124

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2159


BİR SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ÖRNEĞİ OLARAK KADIN KOOPERATİFLERİ

AYŞE İRMİŞ, NEZİHE BOZ

Sosyal girişimcilik, sosyal ve ekonomik olguların iç içe geçtiği, toplumsal bir değer yaratmayı önceliklendirerek, toplumsal düzene ve kalkınmaya fayda sağlayacak yeni perspektifler geliştiren bir girişim modelidir. Ortak ve yerel hareketlerle sürdürülebilir kalkınma ve ilerlemeyi hedefleyen sosyal girişimler, ekonomik kazançtan ziyade toplumsal başkalaşım ve faydaya önem veren, uzun vadede toplumun desteğini de elde ederek sosyal ve toplumsal sorunların çözümüne odaklanan yapılardır. Topluma karşı sorumlu olma ilkesi üzerine kurulu modeller olan kooperatifler, içinde bulundukları yerel toplumların sürdürülebilir kalkınması için çalışmaları nedeniyle, aynı zamanda birer sosyal girişimdirler. Kadınları sosyoekonomik olarak güçlendirmeyi ve toplumsal rollerinin önemini ortaya çıkarmayı amaçlayan kadın kooperatifleri de günümüzde küresel ve ulusal düzeyde önem kazanan sosyal girişimler olarak kabul edilmektedir.

Kadın kooperatiflerinin sosyal girişimcilik boyutu ve kooperatiflerin kurulmasında öncülük eden sosyal girişimcilerin kendi sosyal girişimcilik algılarını incelemek amacıyla nitel araştırma yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Denizli ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren 8 kadın kooperatifi oluşturmaktadır. Araştırmada kadın kooperatiflerinin kurulmasına öncülük eden katılımcılar, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlanan sosyal ve ekonomik değerler nedeniyle kadın kooperatiflerini bir sosyal girişim olarak tanımlarken, kooperatifin kurulum ve sonraki süreçlerinde öncü oldukları, birlik ve bütünlük sağlayıcı bireysel yetkinlikleri ve sosyal ağları sebebiyle kendilerini sosyal girişimci olarak tanımlamışlardır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sosyal Girişimcilik, Sosyal Girişimci, Kooperatif, Kadın Kooperatifi, Sosyoekonomik Kalkınma

WOMEN'S COOPERATIVES AS AN EXAMPLE OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

Social entrepreneurship is an entrepreneurial model in which social and economic phenomena are intertwined and it prioritizes creating a social value while developing new perspectives for the social system. Social enterprises are structures that aim sustainable progress through joint and local movements. They prioritize social transformation and benefit rather than economic gain and focus on solving social problems by gaining the support of the society in the long run. Cooperatives are models based on the principle of being responsible to society and they are social enterprises as they work for the sustainable development of the local communities. Women's cooperatives, which aim to empower women socio-economically and reveal the importance of their social roles, are also accepted as social enterprises at the global and national level.

This qualitative study was conducted to examine the social entrepreneurship dimension of women's cooperatives and the own perceptions of social entrepreneurs who pioneered the establishment of cooperatives. The sample of the study consists of 8 women's cooperatives in Denizli. The participants defined women's cooperatives as social enterprises due to the social and economic values ​​provided at individual and societal level and they defined themselves as social entrepreneurs because of their individual competencies and social networks.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Social Entrepreneurship, Social Entrepreneur, Cooperative, Women's Cooperative, Socio-Economic Development

Tam Metin 283

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.