Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 1  Sayfa: 244-261

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.02.2027


COVİD-19 PANDEMİSİ NEDENİYLE HAVA TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER: BİR LİTERATÜR TARAMASI

HÜSEYİN ERBİL ÖZYÖRÜK, MEHMET ALİ BORAN

Covid-19 salgını tüm insanlığın günlük yaşamını büyük ölçüde etkilemiştir. Karantinalar ve ekonomik durgunluklarla birlikte, pandemi ilan edildikten hemen sonra tüketicilerin davranışları değişmeye başlamıştır. Hava taşımacılığı sektörü, Covid-19 pandemisinden en çok etkilenen sektörlerden biri oldu. Bu çalışma, COVID-19 nedeniyle hava taşımacılığı endüstrisinde tüketici davranışlarındaki değişiklikleri belirlemek ve sınıflandırmak için yapılmıştır. Çalışmanın amaçı, literatürdeki boşlukları bulmak, bu konudaki araştırmalara kolay ve tek kaynaktan erişim sağlamak ve gelecekte olası COVID-19 benzeri vakalara hazırlıklı olmaktır. Bu amaçla, akademik veri tabanlarından COVID-19 nedeniyle hava taşımacılığında tüketici davranışlarındaki değişikliklere yönelik araştırmalar toplanmış, içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiş ve sistematik olarak sınıflandırılması çalışılmıştır. Bu çalışma, araştırmacıların, yöneticilerin ve tüketicilerin bu konudaki araştırmalara tek bir çalışmada ulaşmasını ve böylece hava taşımacılığı sektöründe meydana gelen tüketicilerin davranış değişikliklerinin pandemi öncesi, sırası ve sonrasında bir bütün olarak ele alınmasına olanak sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Covid-19, hava taşımacılığı sektörü, tüketici davranışı, literatür taraması, pandemi

CHANGES IN CONSUMER BEHAVIOUR IN AIR TRANSPORTATION INDUSTRY DUE TO COVID-19 PANDEMIC: A LITERATURE REVIEW

The Covid-19 pandemic has greatly affected the daily life of all humanity. With quarantines and economic pauses, consumers' behavior began to change soon after the pandemic was declared. The air transport sector has been one of the sectors most affected by the Covid-19 pandemic. This study was conducted to identify and classify changes in consumer behavior in the air transport industry due to COVID-19. The aim is to find gaps in the literature, to provide easy and single-source access to research on this subject, and to be prepared for possible COVID-19-like cases in the future. For this purpose, research on changes in consumer behavior in air transport due to COVID-19 was gathered from the academic databases, analyzed using content analysis method and attempted to be classified systematically. This study enables researchers, managers, and consumers to reach research on this subject in a single study, and thus to find out the studies on the consumers' behavioral changes that occurred in the air transport sector before, during and after the pandemic as a whole.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Covid-19, air transportation industry, consumer behavior, literature review, pandemic

Tam Metin 353

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.